31. Dezember 1983

Wanderungen 1983

Raasay Jugendherberge – Dun Caan – Raasay Jugendherberge • 13,0 km
Broadford – Boreraig – Broadford • 25,5 km
Glen Affric Jugendherberge – Cluane Inn • 10,5 km
Druim na h-Aibhne – Glen Affric Jugendherberge • 32,0 km
Corrimony – Druim na h-Aibhne • 8,0 km
Tüüfelschilche – Braunwald • 6,0 km
Linthal – Tüüfelschilche • 5,1 km